MITTAUS JA SÄÄTÖ

MITTAUS JA SÄÄTÖ

Ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöiden tarkoituksena on mitata ja säätää oikeat ilmamäärät sisäilman hyvän laadun ylläpitämiseksi. Laadukas sisäilmasto lisää viihtyvyyttä, hyvinvointia ja työtehokkuutta.

Pelkästään oikea asennustapa sekä laadukkaat materiaalit eivät takaa järjestelmän oikeaa toimintaa, vaan järjestelmän tulee olla myös ammattitaitoisesti säädetty toimiakseen suunnitellulla tavalla.

Oikein mitoitettu ja säädetty talotekninen järjestelmä pidentää myös rakennuksen elinkaarta ehkäisten esimerkiksi kosteudesta ja lämpötilavaihtelusta johtuvia ongelmia.

Säädöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

Moderni talotekniikan automaatio mahdollistaa sisäilmaston hallitsemisen ja sen muuttamisen vastaamaan käyttäjän tarpeita kaikkina vuodenaikoina.

Puhdas ja riittävä sisäilma eivät ole itsestäänselvyyksiä, mutta niille asetettuihin tavoitteisiin päästään määräysten mukaisella, hyvin suunnitellulla sekä huolellisesti toteutetulla ja käyttöönotetulla ilmanvaihtojärjestelmällä.