TALOTEKNIIKKAHUOLTO  -  ENNAKKOHUOLLOT

Kauttamme saat myös talotekniikkajärjestelmien ennakkohuollot. Ennakkohuollossa haluamasi järjestelmät tarkistetaan ja huolletaan, jotta mahdollisilta vikatilanteilta vältyttäisiin. Ennakkohuollon yksityiskohdista ja laajuudesta voimme sopia aina tapauskohtaisesti.
Talotekniikkajärjestelmät sisältävät useita kuluvia osia, joiden vaihtaminen oikea-aikaisesti tuo säästöä järjestelmän kokonaiskustannuksiin.

Yleisimmät ilmanvaihdon suodattimet löytyvät meiltä suoraan varastosta.

  • ilmanvaihtohuollot
  • jäähdytyshuollot
  • lämpö- ja vesijärjestelmien huollot
  • kiinteistöautomaatiohuollot